ההחלטה על שיפוץ הבית טומנת בחובה צורך בהיערכות אישית וכלכלי ולא מעט לחץ. בחירה בקבלן שיפוצים מקצועי ומוסמך, הרשום כחוק, תסייע לצלוח את התהליך המורכב בשלום, ואף לשמור על מסגרת תקציבית מוגדרת וללא הפתעות.

העיר ירושלים היא מן הערים הוותיקות עולם, ומעבר לקדושתה וחשיבותה, זוכה גם לעיצוב אורבני ייחודי, שימוש באבן הירושלמית המפורסמת הבא לידי ביטוי בבינוי ובשיפוץ, התאמת צרכי הבידוד, האיטום והחימום לאופי ולכמויות המשקעים בעיר ולתנאי האקלים הייחודיים. על מנת לשפץ בית, דירה או כל מבנה אחר בעיר חשוב לבחור קבלן שיפוצים רשום בירושלים המכיר היטב את אופי הבינוי בעיר והצרכים המיוחדים של המבנים בה, כמו גם את דרישות הוועדה המקומית לתכנון ובינוי וקשרים מתאימים להתנהלות ולהשגת כל האישורים הנדרשים כחוק.

קבלן שיפוצים רשום בירושלים ובכל עיר אחרת מעשה, הוא קבלן הרשום בפנקס הקבלנים המנוהל על ידי רשם הקבלנים, איגוד מקצועי המוכר על ידי משרד הבינוי והשיכון. עבודה אל מול קבלן רשום מבטיחה שקיפות ואחריות מקצועית, כמו גם כתובת לפניות ותלונות במקרה הצורך, ופיקוח על פעילותו.

קבלן שיפוצים רשום יהווה קבלן מפתח לכלל צרכי הבינוי והשיפוץ בנכס, תוך הצגת תכנית עבודה מפורטת הכוללת את הפעולות הנדרשות לביצוע, העלויות המתוכננות, פירוט חומרי העבודה, כתבי כמויות, לוחות זמנים ומידע נוסף. קבלן רשום יהיה אחראי על ביצוע העבודה בפועל בין אם במישרין באמצעות צוות עובדים ובין אם בעקיפין באמצעות קבלני משנה ונותני שירות. הקבלן יפקח על התקדמות העבודה ואיכותה ויהיה אחראי להתנהלות השוטפת אל מול הלקוח, עדכונו בהליכי העבודה, ההתנהלות הכספית ועד לסיום העבודה תוך לקיחת אחריות על כל מרכיביה.

חברת תדהר אינסטלציה משלבת בין שירותים שונים הניתנים ללקוחותיה במעטפת כוללת, לרבות שירותי שיפוצים באמצעות קבלן שיפוצים רשום בירושלים, במודיעין, במעלה אדומים, במבשרת ציון וביישובים נוספים בסביבה. החברה מעניקה שירותי שיפוצים כוללים לדירות, בתים, עסקים ומוסדות, תוך תכנון מוקפד ומקצועי, הדמיה ועבודה אל מול חוזה הוגן, בהיר ומוסדר, באמצעות קבלן מבצע ומפקח רשום, מנוסה ומקצועי וצוותי עבודה מובילים בתחומם.